Kurzy rétoriky

lektor:  René Kekely

Velmi profesionální mediální trénink, kurzy a poradenství v oblasti rétoriky pro jednotlivce, společnosti, firmy, lékaře, učitele, politiky, moderátory, manažery, ředitele…
Vedené profesionálním moderátorem s výraznými zkušenostmi a působící v oblasti TV, rádio, média, PR, marketingu a orientace v oblasti společenské struktury….
Krizová komunikace, projevy, základní tvorba textů k prezentaci směrem k médiím, občanům a podobně…
např:
Základní a osobnostní komunikační dovednosti.
Základy komunikace například: lékař – pacient.
Tiskový mluvčí – novinář, policista – novinář, politik – novinář….
Jednodenní, dvoudenní, víkendové kurzy /Praha, ČR/.

 

 

Témata odborných přednášek pro firmy

lektor: Ing. et Ing. Bc. Jaroslav Vehrle

Logistika a nákup

 • Řízení zásob
 • Optimalizace skladů
 • Procesy nákupu a logistiky
 • Optimální způsob řízení konsignačních skladů
 • Skladové hospodářství – stěžejní pilíř logistického řetězce
 • Hospodářství s náhradními díly
 • Řízení a plánování výroby
 • Logistické metody a řízení nákupu
 • Statistické měření produkce
 • Statistické metody

 Ekonomie a ekonomika

 • Základy ekonomického uvažování
 • Ekonomika pro neekonomy
 • Základy mikroekonomie
 • Základy makroekonomie
 • Bankovní systém

Podniková ekonomika a management

 • Řízení podniku
 • Typy nákladů a bod uzavření firmy
 • Prosperita podniku a důležité pilíře
 • Přístupy k prosperitě podniku
 • Manažerské rozhodování
 • Podstata manažera a jeho fungování
 • Řízení lidí a jejich styly
 • KAIZEN
 • Snižování nákladů
 • Implementace změn
 • Tvorba obchodního plánu
 • Řízení podle cílů
 • Tržní fungování firmy a obchodní argumentace
 • Obchodní argumentace a zvládání zákazníka
 • Empirika a její využití v praxi
 • Parametrizace výkonu
 • Tvorba obchodního systému
 • Štíhlá firma
 • Soustavné zlepšování firem a efektivní komunikace
 • Kultura firmy a udržitelný rozvoj
 • Procesní řízení
 • Projektové řízení
 • Time management
 • Tvorba business plánu
 • Posuzování investic
 • Zvyšování výkonnosti
 • Základy psychologie
 • Asertivita a využití v podniku
 • Finanční krize a srovnání s 30. Léty

HR

 • Výběr zaměstnanců a process hodnocení
 • Personální řízení a jeho strategie
 • Koncepce personálních odměň
 • Personální politika

Právo

 • Obchodní právo
 • Uzavírání obchodních smluv

Marketing

 • Marketing v podniku
 • Kontramarketing a jeho využití
 • Ovlivnění reklamy